Undre Väggbleck 210x150

Beslag för montering vid kupsidor eller motbyggnader.

Undre beslag för säker täthet i byggkonstruktionen, kompletteras med Plannjas Väggbleck 150.

Omålad

Stål
Coatings Omålad
Thicknesses 0,6