Undre Kupfront 210x150

Beslag för montering framför kupa eller motbyggnader.

Undre beslag för säker täthet i byggkonstruktionen. Anpassas efter taklutning, kompletteras med Plannjas Kupfront 150x200.

Omålad

Stål
Coatings Omålad
Thicknesses 0,6