Ränndalsplåt 200

Beslag för montering i takvinkel, nedfälld i läkten.

Plannja Ränndalsplåt 200 är en standard som monteras nedfälld i läkten och tillverkas enligt en profilgeometri som möjliggör snygga montage. Produkten finns i såväl raka som konade alternativ för att kunna optimera montagen, kompletteras vid behov med Ränndalsnock 200.

Omålad

Plannja GreenCoat BT

Plannja GreenCoat Glossy BT

Stål
Coatings Omålad|Plannja GreenCoat Glossy BT|Plannja GreenCoat BT
Thicknesses 0,6