Övergångsplåt till nock (typ 2)

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas takgenomföring och nock.

Omålad

Plannja Hard Coat 50

Plannja GreenCoat BT

Stål
Coatings Plannja Hard Coat 50|Plannja GreenCoat BT|Omålad
Thicknesses 0,6