Övergångsplåt till nock (typ 1)

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas takgenomföring och nock.

Omålad

Plannja Hard Coat 50

Stål
Coatings Plannja Hard Coat 50|Omålad
Thicknesses 0,6