Övergångsplåt till nock (Trend 475)

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas takgenomföring och nock.

Omålad

Plannja Hard Coat 50

Plannja GreenCoat BT

Stål
Coatings Plannja Hard Coat 50|Omålad|Plannja GreenCoat BT
Thicknesses 0,6