Övergångsplåt till nock (Trend 475)

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas takgenomföring och nock.

Plannja Hard Coat 50

Stål
Coatings Plannja Hard Coat 50
Thicknesses 0,6