Dimensioneringsprogram

Plannja Strong dimensioneringprogram til Windows

Plannja Strong er et en programpakke for dimensionering af Plannjas profiler til tag og facade i henhold til gældende Euorcode-normer. Programmet er fleksibelt og klarer alle normalt forekommende laster som varierende spændvidde og forskellige samlingstyper. OBS. Vær opmærksom på, at teksten i programmet er svensk. 

Plannja combidæk dimensioneringsprogram til Windows

Programmet angiver armering i etagedæk og indre understøtningskonstruktioner på angivne laster. Anden nødvendig armering for revnedannelse, indspænding, kantarmering eller totalstabilisering beregnes ikke. Programmet er fleksibelt og klarer alle normalt forekommende laster samt varierende spændvidder. Nyversion er tilpasset Eurocode 1. Januar 2013 OBS. Vær opmærksom på, at teksten i programmet er svensk.
@