plannja-filler-strip

Skumklodser

Plannjas skumklodser bruges ved montage af profiler og tagstensprofiler, for at tætne ved rygning og tagfod. Der findes skumkloder til de enkelte profiler til henholsvis top og bund samt diverse inddæknings- og rygningsbånd. 

  • Produkt
  • Beskrivelse