Ventilationshuv 160>125 (Typ 2). 34HV1602

Umalet

Plannja Green Coat

Stål
Belægning Umalet|Plannja Green Coat
Tykkelse (mm) 060 - Tykkelse 060
@