Avloppsluftare med stos/tak (Typ 2). 34AVL2

Umalet

Plannja Green Coat

Stål
Belægning Umalet|Plannja Green Coat
Tykkelse (mm) 060 - Tykkelse 060
@