Plannja standard, æstetik og økonomi i perfekte kombination

Vort mest poulære tagafvandingssystem. Du får et system af høj kvalitet og med lang levetid. Systemet findes i mange farver og forskellige materialer – enkelt at matche til dit hus. 

Vælg bland vore produkter

Navn Description

Tagrende

Plannja Tagrender tilbydes i flere længder samt dimensioner: 100 mm tagrender anvendes kun på mindre bygninger. 125 mm tagrender passer til langt de fleste parcelhuse. 125 mm er den mest anvendte tagrende. 150 mm bruges på etageejendomme, haller o. lign.

Endebund uni

Den universale endebund kan bruges både i højre og venstre side af tagrenden for at lukke tagrenderne i enden.

Justerbart konsoljern

Det stilrene og solide alt-i-ét konsoljern, hvor beslag og konsoljern indgår og som passer til otte foreskellie tagfodsvinkler 0-45 gr.

Rendejern m/fjeder 210 mm

Anvend rendejern 210 mm m/fjeder til at bære tagrenden.

Rendejern m/fjeder 160 mm

Anvend rendejern 160 mm m/fjeder til at bære tagrenden.

Tudstykke

Tudstykket monteres på tagrenden for at lede vandet ned i nedløbsrøret.

Mellemstykke

Mellemstykket bruges til at forlænge nedløbsrøret.

Overskylsbeskytter t/indvendig vinkel

Overskylsbeskytteren forhindrer vandet i at løbe ud over tagrendens kant i indvendige hjørner. Fås også som lige overskylsbeskytter.

Rendejern kort 27°

Anvend rendejern kort 27° til at bære tagrenden.

Rendejern m/fjeder 70 mm

Anvend rendejern 70 mm m/fjeder til at bære tagrenden.

Tudstykke

Tudstykket monteres på tagrenden for at lede vandet ned i nedløbsrøret.

Tudstykke

Tudstykket monteres på tagrenden for at lede vandet ned i nedløbsrøret.

Endebund combi

Endebund combi anvendes både i højre og venstre side af tagrende for at lukke tagrende af i enden.

Overskylsbeskytter lige

Overskylsbeskytteren forhindrer vandet i at løbe ud over tagrendens kant, men ledes bort til nedløbsrørene. Fås også som indvendig overskylsbeskytter.

Samlestykke

Med samlestykket får du tætte samlinger når du har behov for at forlænge tagrenderne.

Kombikrog m/overligger lang

Kombikrog m/overligger for yderligere forstærkning af rendejernene. Tagrenden låses fast i rendejernet, men der er plads til bevægelse. Overligger sælges separat

Rendejern lang 166

Rendejern til montager på tag, bukkes til taghældning

Rendejern lang 167

Rendejern til montage på tag, ombukkes til tag hældning.

Rendejern lang 168

Til montage på tagfoden

Konsoljern 0° t/beslag

Anvendes til lige stern. Konsoljern 0° t/beslag findes i dimensionerne 100, 125 og 150 mm.

Indstilleligt beslag/konsoljern

Indstilleligt beslag t/konsoljern, der bruges på sternbræt med en vinkel på 8-45°. Passer til konsoljern, 0°.

Rendejern 183 mm

Rendejern lang, monters på taget og ombukket efter taghældning

Kile t/rørholder

Kile til rørholder 201

Rendejern 300 mm

Rendejern lang, monters på taget og ombukket efter taghældning

Rørbøjning 60°

Rørbøjning anvendes i de tilfælde, hvor der er udhæng på bygningen. Rørbøjning forbinder tudstykket med nedløbsrøret, mange gange i forbindelse med et mellemstykke. Rørbøjning produceres, så det passer til ind- og udvendige rør. Rørbøjning er et alternativ til skarprørsvinkel.

Rørbøjning 70°

Rørbøjning anvendes i de tilfælde, hvor der er udhæng på bygningen. Rørbøjning forbinder tudstykket med nedløbsrøret, mange gange i forbindelse med et mellemstykke. Rørbøjning er et alternativ til skarprørsvinkel. Rørbøjning produceres, så det passer til ind- og udvendige rør.

Samlestykke t/nedløb

Samlestykke t/nedløb anvendes i de tilfælde, hvor nedløbsrøret ikke er konisk og skal forlænges.

Nedløbsrør

Nedløbsrør tilbydes i flere forskellige længder fra 1 til 6 meter samt flere dimensioner. Regn med at hvert nedløbsrør svarer til en rendelængde på op til 12 meter. Hus med valmet tag bør altid forsynes med to nedløbsrør pr. langside. Anvend tagrender som er tilpasset tagfladearealet.

Rørholder m/lås t/sten

Plannjas Rørholder er en enkel og sikker måde at montere nedløbsrøret både på træ- og stenvæg.

Rørholder m/lås t/træ

Plannjas Rørholder er en enkel og sikker måde at montere nedløbsrøret både på træ- og stenvæg.

Påskydningsrør t/rensetragt

Påskydningsrøret fungerer som skydestykke til rensetragten.

Udskud 75°

Udskud monteres, når nedløbsrøret ikke er tilsluttet kloaknettet. Fastgør udskud med skruer eller popnitter.

Grenrør 60°

Grenrør anvendes ved afvanding af flere tage via samme nedløbsrør.

Udløbsrør m/klap

Vil du opsamle regnvandet, kan du montere et udløbsrør med klap på nedløbsrøret. Alternativt kan der anvendes "Regnvandshane m/løvudskiller", se under "Tilbehør". Her kan tilsluttes slange, så vandet kan ledes ud til fx beholder eller drivhus.

Grenrør 70°

Grenrør anvendes ved afvanding af flere tage via samme nedløbsrør.

Sokkelknæ

Sokkelknæ anvendes hvor man skal føre nedløbet ud over en sokkelkant og ned i fx en brønd. Sokkelknæ laver en forskydning på 100 mm.

Brøndkrave

Brøndkraven dækker for brønd-hullet. Den findes til Ø75 og Ø90 mm nedløbsrør og kan fås til Ø110 mm PVC kloakrør og Ø150 mm beton kloakrør.

Brøndkrave

Brøndkraven dækker for brønd-hullet. Den findes til Ø75 og Ø90 mm nedløbsrør og kan fås til Ø110 mm PVC kloakrør og Ø150 mm beton kloakrør.

Skrue t/rørholder m/lås t/stenvæg

Anvend skruer eller søm for fastgørelse af rørholder m/lås.

Bladfang

Bladfang monteres direkte i kloakrøret for at forhindre, at det stopper til.

Søm t/rørholder m/lås t/stenvæg

Anvend søm eller skruer for fastgørelse af rørholder.

Forstærkningsbånd

Forstærkningsbånd monteres på tagrendens forkant og taget som et supplement til rendejernene. Forstærkningsbånd leveres i flere farver, kontakt Plannja.

Rendejernskapsel

Rendejernskapsel anvendes i de tilfælde, hvor man ved renovering af eksisterende tagafvandingssystem ønsker at genbruge de eksisterende rendejern.

Rensetragt

Rensetragt forhindrer, at der kommer snavs i kloakrøret. Rensetragt monteres med eller uden påskydningsrør. Rensetragten er producert i HD-polyten og kan derfor afvige noget i farven.

Muffe t/rensetragt

Muffe t/rensetragt bruges for at reducere nedløbsrørets omkreds. Muffen passer til både Rensdragt (456) og Løvsi (458) og den er procuceret i HD-polyten og kan derfor afvige noget i farven. l.

Selvrensende løvsigte

Den selvrensende løvsigte sørger for at smider blade og andet nedfald som løber ned fra taget ud, og lader vandet passere videre ned i brønden. Denne variant er selvrensende. Den er produceret i HD-polyten och kan derfor afvige noget i farven.

Forstærkningsstang t/gering

Samling mellem tagrende og gering foretages med en forstærkningsstang i vulsten. Længden er 285 mm.

Rendejernsbukker

Rendejernsbukker - ideelt værktøj for at opnå korrekt vinkel på rendejernene.

Overliggere

Overligger kombi passer til rendejern 162 og 163

Gering indvendig 90°

Geringer anvendes, hvor der er knæk på tagrendeforløbet. Samling mellem tagrender og gering foretages med en forstærkningsstang i vulsten.

Gering udvendig 135°

Geringer anvendes, hvor der er knæk på tagrendeforløbet. Samling mellem tagrender og gering foretages med en forstærkningsstang i vulsten.

Gering udvendig 90°

Geringer anvendes, hvor der er knæk på tagrendeforløbet. Samling mellem tagrender og gering foretages med en forstærkningsstang i vulsten.

Skydestykke m/krave

Tagrendesystemet afsluttes ved fundamentet med et skydestykke m/krave, som monteres på nedløbsrøret, inden dette monteres i rørholderen.

Afstandsklods 464

Afstandskolds, bruges sammen med kompaktkrogen Art. 162 kort. Monteres mellem kompaktkrogen forkanten, for at skabe luft ved tagfoden.

Skydestykke u/krave

Tagrendesystemet afsluttes ved fundamentet med et skydestykke, som monteres på nedløbsrøret, inden dette monteres i rørholderen.

Konsoljern 90° båndstål

Til montage på lodret tagforsbræt

Vandalrør 472

Vandalrør ind indbygget løssigte. Findes i længderne 850 og 2000 mm i samtlige farver i Plannjas tagafvandingssystem

Kombikrog m/overligger kort

Rørholder m/kile t/sten

Rørholder med kile t/sten

Gering indvendig 135°

Geringer anvendes, hvor der er knæk på tagrendeforløbet. Samling mellem tagrender og gering foretages med en forstærkningsstang i vulsten.

Kombikrog kort

Plannja udløbsrende

Leder regnvandet bort fra nedløbsrøret og grunden.

@