Ventilationshuv 160>125 (Vittinge T-11)

Plannja Green Coat

Stål
Belægning Plannja Green Coat
Tykkelse (mm) 060 - Tykkelse 060
@